Vår ambisjon er å være best med flest, bygget på våre verdier Glede-Respekt-Utvikling Sammen. Like muligheter for alle og fotballglede basert på mestring og utvikling står sentralt i vårt arbeid. Din viktigste rolle vil være å se, hjelpe og støtte alle våre barnetrenere som hver dag gjør en fantastisk innsats i klubben. Og like viktig samle lagene, spillerne og trenerne fra alle de fem barneskolene i området. Målet er å skape en felles forståelse og identitet på tvers av skoler og tilhørighet.

Stillingen:
Stillingen er 100 % med overvekt på sportslige oppgaver, ca. beregnet til 70% sportslige oppgaver og 30 % administrativt.

Sportslige oppgaver:

 • Rekrutteringsansvar for spillere og trenere
 • Oppstartsansvarlig for våre nye kull
 • Trenerveileder for lagene og gjennomføring av trenerforum
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av fellestreninger
 • Ansvar for fotballskoler og aktivitetsdager
 • Ansvar for overgangen mellom barnefotball til ungdomsfotball
 • Kvalitetssikre, ivareta og videreutvikle Gneist Fotball Sportsplan 6-12 år.
 • Delta i Sportslig Utvalg

Administrative oppgaver:

 • Kontaktperson for medlemmer og trenere
 • Konflikthåndtering
 • FIKS -ansvarlig barnefotball

Kompetanse og erfaring:

 • UEFA C-lisens er et krav. Ønskelig med B-lisens eller høyere
 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet er ønskelig, men ikke ett krav
 • Erfaring som spiller eller trener
 • Kjennskap til spiller- og trenerutvikling
 • Pedagogisk bakgrunn
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med Office programmer og sosiale medier
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og liker å jobbe med mennesker
 • Trygg, ærlig og åpen
 • Evne til å lytte og motivere
 • God på kommunikasjon og relasjoner

Hva kan vi i IL Gneist tilby:

 • 100 % stilling
 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Mulighet for videre kursing og utdanning
 • Et godt arbeidsmiljø i en klubb i stor utvikling

Kvinner oppfordres til å søke.
Tiltredelse etter avtale.
Arbeidssted er Liland Klubbhus med våre tilhørende baner, og søker må regne med en del ettermiddag/kveld og helgearbeid.

Skriftlig søknad med CV sendes: sport.fotball@gneist.no
Spørsmål om stillingen rettes til: Ingolf Stenevik på telefon, +47 48287286

Søknadsfrist: 31.12.2022