Sted: Klubbhuset, Liland onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00

Saksdokumenter til årsmøtet ligger nå tilgjenglig på klubbhuset.

Dagsorden iht. lagets vedtekter/lover §5.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 01.03.23


Vennlig hilsen
Styret